سلب حق - عدم تمیکن عام

سلام اینکه یه مرد از دختر بخواد و تو سند ازدواج قید کنه تمکین عان زن از شوهر اجرا شدنیه؟اگر هست چه امتیازاتی از زن سلب میشه

27 اردیبهشت 1401 27

با سلام و احترام
در خصوص صحت و بطلان چنین شرطی(عدم تمکین عام زوجه از زوج) اختلاف نظر وجود دارد.
در صورتی که چنین شرطی صحت داشته باشد ضمانت اجرای آن عدم پرداخت نفقه به زوجه می باشد چراکه تمکین در برابر نفقه قرار می گیرد و عدم تمکین عدم استحقاق نفقه را در پی دارد.
در خصوص شرط عدم تمکین خاص نیز نظر اکثریت دال بر بطلان شرط بوده و آن را خلاف مقتضای ذات عقد تلقی می کنند.
لذا اگر زن بر شوهر شرط کند که تمکین خاص را انجام
ندهد، چنین شرطی، اثر ظاهري عقد که از اهداف اساسی متعاقدین است را نفی میکند؛ زیرا عرف،اثر مطلوب عقد نکاح را، توالد و تناسل می داند و روابط زناشویی هم لازمه لاینفک این مقصود است. بنابراین، شرط عدم تمکین در حکم شرط خلاف مقتضاي ذات عقد، است و اگر هم خلاف مقتضاي عقد نباشد با روح نکاح مغایرت دارد و خلاف قوانین آمره و نظم عمومی تلقی می شود و مشروعیت ندارد.

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی