اثبات مالکیت- زمین بدون سند

سلام خانه پدری من شهرستان و در روستاست و قسمتی از اون ملک هم به من رسیده،الان یکی از پسر عمه های من از منو مادرم و بردارم شکایت کرده که ت این زمین عمه ما هم سهم داشته در حالی که پدرم اون زمین مسکونی رو خریده بوده،پدرم و عمه ام چندین ساله از دنیا رفتن،و اون ملک های اون روستا سند ندارن،میخواستم بدونم میتونن کاری بکنن

27 اردیبهشت 1401 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی