اعسار از پرداخت محکوم به ....

سلام،اگر به معامله فضولی محکوم بشم ومبلغی که باید پرداخت کنم به شاکی ها حدود۵۰۰میلیون تومان باشه وتوان پرداخت نقدا ویکجای کل ۵۰۰میلیون تومان رو نداشته باشم وفقط یک حقوق بگیرم ماهانه از آموزش وپرورش.(از۵۰۰میلیون تومان چقدر باید به عنوان پیش پرداخت یاهمان پیش قسط بپردازم ؟مثلا ۱۰۰میلیون تومان اول باید بپردازم والباقی اقساطی حالا اگر توان پرداخت پیش پرداخت رو نداشته باشم آیا پیش پرداخت روهم اقساطی میکنه دادگاه؟یعنی ۵۰۰میلیون تومان بدون پیش پرداخت از دم اقساطی میشه؟یااصلا پیش پرداخت باید بپردازم یاخیر منظورم فقط پیش پرداخت هست؟مچکرم

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم
27 اردیبهشت 1401 16

بااحترام
کاربر محترم اعسار شما باتوجه به وضعیت شما و نیز بدهی که دارید مشخص خواهد شد نهایت همکاری دادگاه حداقل ۵۰ الی ۱۰۰ پیش پرداخت و مابقی حداقل ماهی ۱۰ تا ۲۰ میلیون خواهد بود مگر با خواهان توافق نمایید که کمتر پرداخت نمایید و در صورت عدم پرداخت حبس خواهید شد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی