دادخواست تخلیه به طرفیت مستاجر سابق

با سلام من یک عدد مغازه اجاره کردم مالک مغازه و خالی نمیکنه یعنی مستاجرش خالی نمیکنه و من از موقع قرارداد یک ماه میگذره و من هر روز دارم ضرر میدم ایا من میتونم حکم تخلیه بگیرم و ضرر هامو جبران کنم

27 اردیبهشت 1401 22

با سلام و احترام
بله شما می توانید دادخواست تخلیه به طرفیت مساجر سابق مطرح نمایید به شرطی که قرارداد اجاره مستاجر سابق منقضی شده باشد.
ضمنا شما تعهدی به پرداخت مال الاجاره به موجر ندارید و بنابر شرایط موجود در قرارداد اجاره شما حتی می توانید به دلیل تعذر در تسلیم مورد اجاره قرارداد اجاره را فسخ نمایید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی