وظایف شهرداران

فرمانداران و بخشداران موظفند قبل از انقضاء دوره چهارساله انجمن شهر چه اقداماتی انجام دهند؟

03 خرداد 1399 117

با عرض سلام خدمت شما کاربر گرامی
فرمانداران و بخشداران موظفند دو ماه قبل از انقضاء دوره چهارساله
انجمن شهر وسایل انتخابات دوره بعد را از هر جهت فراهم نمایند به‌نحوی که قبل از
پایان دوره انجمن انتخابات دوره بعد در محل خاتمه پذیرد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی