فوت پدر

با سلام من بعنوان پسر بزرگ خانواده پدرم 20 روزه فوت کرده بمن خبر ندادن که هم دفن کردن وهمه چی تمام شده ایا من میتوانم شکایت کنم یا مغازا وماشین پدرم بازداشت قانونی کنم

03 خرداد 1399 52

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی