فوت پدر

با سلام من بعنوان پسر بزرگ خانواده پدرم 20 روزه فوت کرده بمن خبر ندادن که هم دفن کردن وهمه چی تمام شده ایا من میتوانم شکایت کنم یا مغازا وماشین پدرم بازداشت قانونی کنم

03 خرداد 1399 8

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی