التزام به تنظیم سند اموال منقول

سلام فروشنده خودرو رو التزام به سند کردم نمیاد دادگاه. میگه سند نزد بنگاهداره نمیده دادخواست برای هرسه نفر دادم رد دادخواست شد اعتراض چی بنویسم

28 اردیبهشت 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی