اجرای حکم بصورت طوعا قبل از قطعیت آن

باسلام ، درطلاق ازطرف مرد رای طلاق صادرشده دیروز اجرت المثل ونفقه ونفقه بچه هم درآن قیدشده ، درپایان نوشته شده رای صادره بعداز۲۰ روز قطعیت داره ، من باید چه کنم تا۲۰ روز صبرکنم واینا روپرداخت کنم یا تاقبل از۲۰ روز هم میتوانم پرداخت کنم ، وکجا باید برم برای پرداخت

28 اردیبهشت 1401 23
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی