عدم همکاری وراث در تقسیم ارث

سلام تعدادی از وراث حاضر به همکاری در تقسیم ماترک ارثی نیستند و ما هم نمی خواهیم دادخواست به دادگاه ارائه بدهیم. ایا روشی هست که بتوانیم سهم انها را جدا نموده و کنار بگذاریم(مثلا بهترین نقطه ملک را برای انها بذاریم) و با روش های به اطلاع انها برسانیم و فرصت بدهیم برای اعلام نظر و اعتراض، تا اگر بعد شکایتی خواستند بکنند، نتوانند مدعی شوند که مطلع نبوده اند؟!

نظر سوال کننده به پاسخ:
با تشکر از پاسخ دهی، وقتی به هیچ نحوی راضی به تقسیم نمی شوند و ما هم نمی خواهیم شروع کننده دادگاه باشیم، تکلیف چیست؟ سوال من این بود.
30 اردیبهشت 1401 17

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی