طلاق

باتوجه بااینک شوهر احکام در حال بررسی داره توی دادگاه و قبلا هم زندانی شده به عناوین مختلف کیفری و شکایت های حقیقی ایا میتونم بااستفاده از این موضوع شکایت طلاق را در دادگاه مطرح کنم و بدینوسیله طلاق بگیرم؟ ضمن اینک سه ساله بامن زندگی نمیکنن و خیلی به ندرت سر میزنن و حتی نفقه هم دریافت نمیکنم. قبلا تقاضای طلاق کردم ولی هربار با لج و لجبازی ایشان خاتمه یافت.

04 خرداد 1399 19
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی