رابطه بین تقصیر ومطالبه خسارت

سلام من و همکارم شرکتی را خریداری کردیم و کلیه اعضای هیئت مدیره را در اسرع وقت خارج کردیم و در صورتجلسه تنظیم شد که قول به خارج کردن مدارک تحصیلی افراد قبلی دادیم. از همان روز اول اقدام به خروج افراد نموده ایم اما با توجه به طولانی بودن فرایند جایگزینی افراد و همچنین همه گیری بیماری کرونا این جایگزینی حدود ۲ سال طول کشید و الان مدرک تحصیلی نفرات قبل از شرکت خارج شده(لازم به ذکر است که معرفی نامه به ایشان دادیم که کار را خودشان هم پیگیری کنند و حتی نامه به ساجات هم زدیم که به قیمت ابطال رتبه مدرک ایشان خارج بشه) حال ایشان شکایت کرده اند که باید بابت این دو سال و اندی مبلغ ۱۰۰ میلیون خسارت بدیم.این در حالی است که خود ایشان هم نتوانستند کاری انجام دهند و تاخیر متوجه این شرکت نبوده و سازمان مربوطه تاخیر داشته.ایا ما مستلزم پرداخت این مبلغ هستیم؟

30 اردیبهشت 1401 8

سلام .حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.
اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که در
مسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئولیت هایی که قانون گذار تقصیرخوانده رامفروض می داند، زیان دیده اصولا نی ازی به اثبات تقصیر جهت مطالبه خسارت ندارد. پس مطالبه خسارت منوط به اثبات تقصیر است چنانچه رابطه مستقیم بین خسارت وسبب خسارت وجود نداشته باشد امکان مطالبه نیست خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود :
الف) خسارت ناشي از قرارداد ب) خسارت غير قراردادي
( به عبارت ديگر خسارت قراردادي و غير قراردادي )
در تميز اين دو نوع مسئوليت بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :۱) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد نافذي حكومت كند۲) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشدفقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .به گفته شما اگر سازمان مقصر باشد شما ملزم به پرداخت نیستید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی