حضانت فرزند در صورت عدم طلاق زوجین؟

اگر زن طلاق بخواهد و مرد بگوید طلاق نمیدهم تکلیف چیست در اینصورت بچه یکساله دست پدر میماند یا دست مادر؟ وقتی مرد بگوید طلاق نمیدهد بچه نزد مادر میماند ؟ همسرم گفتن تو میخوایبریبرو من طلاق نمیدهم . طلاق نگرفته چطور میتونم بچم رو بگیرم ؟

30 اردیبهشت 1401 21

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
بموجب نص صریح قانون حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر بوده و پس از آن تا بلوغ شرعی با پدر میباشد اگر طلاق نیز بین زوجین بهردلیلی حاصل نشده باشد حضانت فرزند تا ۷ سالگی با مادر هست و تغییری در قاعده ایجاد نمیشود
میتوانید بموجب حق قانونی با ثبت دادخواست برای حضانت فرزندتان طرح دعوا کنید
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی