مجازات ورشكستگي به تقصير چيست؟

سلام مجازات ورشکستگی به تقصیر چیه میشه حبسش رو خرید یا اینکه آزادی مشروط گرفت؟

30 اردیبهشت 1401 40

سلام
كاربر گرامي مجازات ورشكستگي به تقصير مطابق ماده 671 قانون مجازات (تعزيرات) ، مجازات ورشکستگی به تقصیر شش ماه تا 2 سال حبس تعزیری در نظر گرفته شده است. لذا چون جرم درجه ٦ محسوب ميشود در صورت عدم سابقه كيفري ميتوان از تخفيف و تقليل يا تبديل مجازات مطابق ماده ٣٧ قانون مجازات اسلامي استفاده نمود.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی