برای بهره مندی از مرخصی زایمان تا چند ماهگی باید مشغول به کار بود؟

برای بهره مندی از مرخصی زایمان تا چند ماهگی باید مشغول به کار بود؟

30 اردیبهشت 1401 34

یکی از مدارک لازم برای دریافت این مرخصی، گواهی تولد یا شناسنامه نوزاد می باشد. بنابراین، تا روز قبل از تولد نمی توان از مرخصی زایمان استفاده نمود. اما از آن جایی که خانم ها در ماه های آخر بارداری شرایط مطلوبی نخواهند داشت، باید از مرخصی استعلاجی استفاده کنند. این مرخصی هم با گواهی پزشک امکان پذیر بوده و به طور معمول بدون حقوق است.مدت زمان مرخصی زایمان در سال 1401 از ۶ ماه به ۹ ماه افزایش یافته است. اما استفاده از 3 ماه جدید که به تازگی اضافه شده اختیاری است. به عبارتی، مادران می توانند بعد از گذشت ۶ ماه از تولد کودک خود به سر کارشان برگردند. اما در صورت مناسب نبودن شرایط یا تمایل خانم، این زمان می تواند تا ۹ ماه هم ادامه داشته باشد. بنابراین، زمان بازگشت به کار بعد از مرخصی زایمان سال 1401 بین ۶ تا ۹ ماه و به انتخاب مادر نوزاد می باشد.برای برخورداری از مرخصی زایمان سال 1401 داشتن یک سری شرایط از جمله ۶۰ روز بیمه در یک سال گذشته سابقه کاری، الزامی است. با داشتن شرایط لازم برای استفاده از مرخصی زایمان تامین اجتماعی ، به راحتی می توان از این مرخصی استفاده نموده و بازه زمانی سخت و حساس بارداری را بدون دغدغه کاری پشت سر گذاشت.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی