تفاوت مبلغ مستمری اخذ شده متوفی توسط ذینفع

درود برشما مادر من حقوق بازنشستگی پدرشو میگیره پدرش پنجاهو هشت سالگی بازنشسته شده و تو ۲۸سال کار خودشو بازخرید کرد الان حقوق مادر من بجای شیشو نیم سه سیصده چرا

31 اردیبهشت 1401 13

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی