طلاق

سلام در مواردی که خانم به بخاطر یکی از شرایط مندرج در سند ازدواج تقاضای طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می‌کند پس از اینکه دادگاه تحقق شرایط را احراز کرد حال گواهی عدم امکان سازش صادرمی کند یا حکم به طلاق را می دهد؟

06 خرداد 1399 15
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی