امکان جلب در صورت عدم قطعیت رای اعسار؟

سلام من اجرت المثل محکوم شدم به پرداخت تقاضای اعسار کردم که رد شد اعتراض کردم برای تجدیدنظر که هنوز حکم داده نشده ولی قبل حکم تجدیدنظر اعسار حکم جلب من رو گرفتن میخواستم بدون قبل حکم تجدیدنظر اعسار میشه حکم جلب گرفت؟؟

31 اردیبهشت 1401 23

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اگر چنانچه پس از محکومیت و ابلاغ اجراییه ظرف مهلت ۳۰ روز تقاضای اعسار کنید امکان جلب وجود ندارد تا دعوای اعسار بطور قطع رسیدگی و تعیین تکلیف شود نتیجتا اگر اعسار در مهلت مذکور مطرح و رد شود پیش از قطعیت رای بموجب قانون امکان جلب وجود ندارد بدوا میبایست رد دعوای اعسار قطعی شود
موید باشید

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی