مهرالمثل

سلام در صورتی که شخصی مهریه خود را چیز غیر متمول قرار دهد مثل شراب ایا مهرالمثل واجب می شود یا باطل است؟

06 خرداد 1399 37
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی