بعد از صدور حکم صطلاق چقدر زمان هست تا به دفترخانه مراجعه کنیم؟

سلام من دادگاه رفتم حکم طلاق و دو روز پیش صادر کردن قاضی برای صیغه طلاق کی باید بریم محضر باید از طریق ثنا منتظر پیام باشیم بریم محضر یا هر زمان می تونیم خودمون محضر بریم

01 خرداد 1401 19
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی