اجبار زوجه از طرف زوج جهت رفتن به خانه پدر شوهر

آیا در دوران عقد مرد میتواند همسر خود را مجبور کند که به خانه پدر شوهرش و یا فامیل شوهر برود؟

01 خرداد 1401 19
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی