سوال در خصوص تقاضا دریافت جانبازی یا تقاضا بازشستگی از نیروهای نظامی

باسلام بنده خرداد ماه سال نود ونه از یگان مرخصی گرفتم و حرکت کردم به سمت منزل بروم ۴ دقیقه بعد در بزرگراه تصادف کردم و یک ماه در کما بودم و یکی از چشمانم نابینا شده و جمجمه ی سرم شکست و دست و پا و فک نیز شکست میخوام بدونم از طرف نیروهای مسلح میتونم کدوم حالت رو بگیرم بازنشسته یا جانباز؟

01 خرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی