طرح دعوای الزام به تنظیم سند بدون پایان کار؟

با سلام ببخشید یک دادخواست الزام به تنطیم ملک مسکونی و تجاری به طرفیت شخصی دادم ولی ملک مشاعی بوده و فاقد پایانکار می باشد ایا دادخواست من به دلیل فاقد پایانکار رد میشود؟ممنون

02 خرداد 1401 17

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
برای انتقال سند املاک در دفاتر اسناد رسمی لزوما میبایست پایان کار اخذ شود لذا اگر پایان کار برای ملک اخذ نشده میبایست همزمان با دعوای الزام ب تتظیم سند الزام به اخذ پایانکار را بطرفیت فروشنده یا فروشندگان مطرح میکردید تا ملزم ب اخذ پایانکار و تنظیم سند وفق رای دادگاه میشدند علی ای حال میتوانید با استرداد دادخواست مجددا با عنوان مذکور طرح دعوا نمایید تا نتیجه مطلوب حاصل گردد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی