تکلیف عین مرهونه در صورت واریز مبالغ از جانب همسر؟؟

همسرم خونه رو به نام‌من رهن کردن اما از حساب خودش پول جابجا شده داریم جدا میشیم آیا خونه متعلق به ایشون میشه راهی هست بتونم اقدام کنم؟

02 خرداد 1401 21

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
در خصوص رهن یا اجاره یا امثاله عین مرهونه یا اینجا همان منزل متعلق ب شخصی خواهد بود ک نامش در قرارداد رهن بعنوان مرتهن ذکر شده است اگر خانه در قرارداد بنام شما رهن شده همان ملاک هست و امکان ادعا در اینخصوص از جانب همسرتان وجود ندارد
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی