پرداخت وجه بابت جدول کشی شهرداری و مطالبه فروشنده از خریدار

من یه زمین خریدم که به تازگی تفکیک شدهبه فروشنده گفتم میخوام زمین سند داشته باشه حالا میگه شش تومن من به شهرداری بابت جدول کشی دادم اون رو باید تو بدی والا من نمیتونستم سند به تو بدم

02 خرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی