اختلاف متراژ

سلام پر سند خانه ای که خریدم خانه ام ۶۰ متر بوده ایت ولی در اندازه گیری ثبت به من گفتند که ۶۷ متر است ایا من می توانم تقاضای اصلاح سند خود را بدهم

06 خرداد 1399 194

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی