اقامه دعوی علیه مخابرات در جهت تحویل هزینه تغییر شماره تماسها

با سلام. مخابرات منطقه به کسبه اعلام کرده که شماره های قبلی که بعضا تا ۳۰ سال قدمت دارند و کسبه سالها با این شماره ها کار میکردند ظرف دو ماه قطع شده و مشترکین موظف اند خط جدید از مخابرات خریداری کنند.در صورتی که این تغییر شماره اولا هزینه اجباری برای مشترکین دارد دوما موجب ضرر و زیان کسبه خواهد شد. در صورتی که مخابرات اقدام به قطع شماره تلفن ها کند کسبه برای احقاق حقوق خود چه اقداماتی باید انجام دهند و از کدام مرجع با چه عنوانی دادخواهی کنند؟ متشکرم

02 خرداد 1401 12

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی