سهم الارث پدر و مادر از ارث دختر

سلام سهم ارث پدومادر از اموال دخترش چقدر است یک ماشین دویست میلیونی ویک خانه با زیر بنای ۵۰۰متری یک پسر ودختر داره

02 خرداد 1401 31

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی