تاثیر رابطه جنسی در روند طلاق

زن وشوهررابطه مقعدی دردوران عقدداشتندولی دخترباکره است آیااین موضوع درروندطلاق دخترمشکلی ایجادمیکند

02 خرداد 1401 22
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی