وضعیت وکالتهای بعدی باازبین رفتن وکالت اصلی

سلام،از۳نفر وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر گرفتم درسال۹۰وحق عزل من رو ازخودشون ساقط کردند،(برای جانمایی.. زمینی این وکالت رو گرفتم)وقت نکردم جانمایی ومراحل اداری رو طی کنم به شخص دیگری یک قولنامه۳هزارمتر دادم که اگرتونست جانمایی..کنه دستمزدش باشه قولنامه۳هزارمتر فقط درقولنامه قیدشده به مبلغ۱۵۰م.ت. ازم خریده ۳هزارمترو اما درمقابل یک فسخ نامه گرفتم ازش که اگه نتونه جانمای.. بکنه قولنامه ۳هزارمترش باطله و همین وکالت بلاعزلی که ازاون ۳نفرمن گرفتم رومنتقل کردم به این شخص دروکالتی مجزا وحق عزل وکیل رو ازخودم ساقط کردم وحق توکیل به غیر دادم بهش به جهت سهولت انجام کارهای اداری درسال ۹۳،درسال۹۴این شخص وکالت رو منتقل کرده به شخص دیگری اما در وکالتی که به این شخص دادم قیدشده وکالتش از هرجهت تابع وکالت قبلی(یعنی وکالتی که من از۳نفرگرفتم) میباشدالان این دونفر دارن سوء استفاده میکنن از وکالتی که به نفر اول دادم واون به نفر دوم داده من فردا میخوام وکالتی که از۳نفر گرفتم روبرم واستعفاء بدم تا باطل بشه آیا بدنبال استعفای من وکالتی که به نفر دوم دادم هم باطل یا بی اعتبار میشه؟وهمینطور وکالتی که نفر دوم به نفرسوم داده هم بی اعتبار میشه اینو میخوام بدونم مچکرم

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم واقعا
02 خرداد 1401 16

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی