تعیین دانگ هر شریک از جانب دفاتر اسناد رسمی

با سلام و خسته نباشید ما ۳ نفر شریک در یک فروشگاه هستیم و قرار داد شراکت در فروشگاه داریم ، سهم سرمایه هر فرد از کل سرمایه فروشگاه متفاوت است . نفر اول ۲۷/۴۵ درصد ، نفر دوم ۲۳/۷۵ درصد و ۴۸/۸ درصد و به دلیل تورم بی وقفه ، قصد خرید ملک به صورت مشارکتی با سرمایه انباشته حاصل از سود فروشگاه رو داریم . حال با این مشکل مواجه هستیم که چطور باید سند بزنیم که سهم هر فرد دقیقا بر اساس سهمش از سرمایه باشد ، آیا در دفتر اسناد رسمی به این صورت و بر اساس این درصدها امکان سند زدن وجود دارد . یعنی نفر اول صاحب ۱/۶۴۷ دنگ ، نفر دوم  صاحب ۱/۴۲۵ دنگ و نفر سوم صاحب ۲/۹۲۸ دنگ از ملک باشد . با تشکر

03 خرداد 1401 20

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی