مطالبه حقوق و مزایای کارگر

سلام کارگری هستم که ده سال برای مغازه لوازم خانگی کارمی کردم دراین ده سال حقوق ناچیزی به من داده بیمه هم نکرده فقط خانه ای به من داد که اون هم ماه به ماه اجاره ازم می گرفت فقط دوسال اخر بیمه کرده نه از تعطیلی خبری بود نه مرخصی یکسره م مغازه کار کردم حالا از صاحبکار خواستم که حقوقم درصدی نباشه وحقوق ثابت به من بدهد ولی قبول نکرد منم از کل کاسبان اون منطقه امضا ومهر جمع کردم وازش می خوام شکایت کنم میشه بفرمایید دردادگاه ایا چیزی به من تعلق می گیردواینکه کجا شکایت کنم زودتر پیگیری کنندممنون

03 خرداد 1401 18

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی