امری ازامور بدو الی ختم...یعنی چی که دروکالت قید شده

سلام از۳نفر یک پنجم از کل سهم الارثشون بابت زمینی بود که وکالت بلاعزل باحق توکیل به غیر گرفتم وبه شخصی تفویض وکالت دادم حق عزل رو از خودم ساقط کردم وحق توکیل به غیر دادم بهش درمتن وکالتی که به این شخص دادم قید شده خانم سعیدی یعنی من با استفاده از حق توکیل به غیر بدون کم وکاست واستثنا امری از امور بدو الی ختم به موجب این سندتفویض و واگذار نمودبه سعید مجیدی یعنی شخصی که بهش وکالت دادم الان امری ازامور بدو الی ختم...یعنی چی که دروکالت قید شده

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم
03 خرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی