سهم الارث همسر من چقدر هست؟

سلام پدر همسرم فوت کردن.همسر تک پسر هستن و دوخواهر و یک مادر دارن کل اموال به اسم پدر شوهرم هست که تقریبا ارزشش هفت میلیارد تومنه.سهم همسر من چقدره؟

03 خرداد 1401 21

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی