تقسیم سهم‌الارث قبل از فوت مورث

سلام سوالی داشتم آیا وارث قبل از فوت مورث میتواند بدون آنکه سهم الارث تقسیم شده باشد را با صلح نامه واگذار کند و بعد از فوت مورث متصالح می تواند سهم الارث را بگیرد؟

03 خرداد 1401 15

سلام تا زمانی که مورث در قید حیات می باشد و نسبت به اموال خود تصمیمی نگرفته باشد توافق شما نافذ نخواهد بود چون احتمال این موضوع نیز می باشد که شاید مورث قبل از فوت کلیه اموال خود را وقف نمایید که در این صورت توافق بین معنی خواهد بود و اگر مورث اموال را تقسیم کرده باشد بله می توانید اقدام نمایید.

موفق و موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی