انتقال ملک

پدری قصد دارند ملک خود را به صورت صلح عمری به فرزند خود منتقل کنند از همکاران که نمونه ای از تنظیم قرادادصلح دارند ممنون میشم راهنمایی کنند

06 خرداد 1399 235

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی