نحوه مطالبه حقوق و مزایا؟؟؟

ببخشید من نزدیک به ۲ سال تو یه شرکت کار میکنم عیدی و ثنوات و سختی کار دور کاری و تعطیل کاری و اضافه کاری برام رد نشد یه بار یه قرداد امضا زدم نوشته بود این چیا به من تعلق گرفته ولی قرداد سوری بود زده بود در ماه باید ۱۹۰ ساعت کار کنم ولی ما ۲۴۰ ساعت کار میکردیم ببخشید اگه میشه یه راهنمایی بکنید باید چه کار کنم که حقمو بگیریم خیلی ممنون و متشکرم

04 خرداد 1401 35

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
جهت احقاق حقوق خود ب اداره کار محل شرکت مراجعه و برای مطالبه حقوق خود بطرفیت شرکت مربوطه و کارفرما طرح دعوا نمایید حقوق شما تماما قابل مطالبه هست و قرارداد مذکور بدون ارائه ادله و مدارکی برای پرداخت حقوق شما از جانب کارفرما فاقد اعتبار هست میبایست پرداخت حقوق و مزایای شما را ب اثبات برسانند والا محکوم خواهند شد و رای صادره ضمانت اجرایی خواهد داشت و امکان تمرد از ان وجود ندارد،اقدام کنید
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی