استنکاف وراث از انحصار وراثت چه راهکاری دارد؟

در حین دادرسی یکی از متشکی فوت میکند اگر وراث از انحصار وراثت وقیم نامه امتناع کرد چه راه قانونی وجود دارد

04 خرداد 1401 28

مخاطب عزیز ضمن عرض سلام و احترام؛
اگر چنانچه احدی از وراث یا همگی انها از انحصار وراثت استنکاف ورزند و دادرسی ب این دلیل متوقف شده باشد شاکی یا خواهان نیز ک دینی از او بر ذمه متوفی بوده بعنوان ذینفع میتواند از شورای حل اختلاف اخرین محل اقامت متوفی تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند با ثبت دادخواست....
موید باشید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی