مادرم فوت کرده و پدر بزرگ و مادر بزرگم در قید حیات هستند آیا به من ارث میرسد؟

سلام.وقت بخیر خانواده مامان من شامل ۳ خواهر و پدربزرگم و مادربزرگم هستند.اکنون مامان من فوت کرده اند.می خواستم ببینم آیا با توجه به فوت مامانم زودتر از پدرومادربزرگم به من ارث می رسد یا خیر؟

04 خرداد 1401 19

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی