سوال در خصوص مهریه عین معین

سلام..پرداخت مهریه ملک که در سند ذکر شده.منزلی با مساحت 200 متر و زیر بنا 150 متر در آینده بسازد

04 خرداد 1401 24
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی