مسئوليت ناشي از تقصير وكيل.

سلام درسال۹۰ وکالتی بلاعزل یک پنجم ازکل سهم الارثشون باحق توکیل به غیر وبدون حق عزل وکیل،از ۳ورثه ی دوسند قدیمی که خودمم یکی از وراث میباشم گرفتم که مراحل ادراری وثبتی.. رو طی کنم ومشکلات اداری روحل کنم بنده یک پنجم هارو منتقل کردم به شخصی دیگر برای انجام امور که خودم وقت نمیکردم که اون شخص الان میگه وکالت رو ازت خدیدم یکی از ۳ورثه که ازشون وکالت گرفتم فوت کرده یک سال پیش تقریبا، وراث،این ورثه که فوت کرده تماس گرفتن بامن که کارو به کجا رسوندید ومن هم هیچ کاری نکردم هنوز الان میتونن وراث این ورثه که فوت کرده ازم شکایتی بکنن؟که چرا۱۰ساله هیچ کاری نکردی و وقت مارو گرفتی وتقاضای خسارت و...بکنن؟ باتوجه به اینکه شخصی که بهم وکالت داده فوت شده؟اگه الان من به وراث این ورثه که فوت شده بگم خودتون برید دنبال کارهای سند میتونن ازم شکایت بکنن باهرعنوانی حالا اگر بله باچه عنوانی میتونن شکایت کنن ازم ممنون

نظر سوال کننده به پاسخ:
سپاسگزارم از پاسخ مفیدشما
04 خرداد 1401 7

سلام
كاربر گرامي با فوت احدي از موكل مورد وكالت ازبين ميرود،مطابق ماده ٦٦٦ قانون مدني اگر از تقصير وكيل خسارتي به موكل متوجه گردد كه عرفا وكيل مسبب آن محسوب ميگردد مسئول خواهد بود.
لذا بار اثبات تقصير بر عهده مدعي ميباشد.
همچنين در جايي كه وكيل با اذن موكل براي انجام وكالت وكيل ميگيرد(حق توكيل به غير) مسئول اعمال او نيست مگر در انتخاب وكيل بي مبالاتي كرده باشد.
نظر به توضيحات ارائه شده وراث فقط ميتوانند مطالبه خسارت نمايند.
موفق باشيد.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی