قانون جدید مهریه به چه نحو است

با سلام با ای قانون جدید مهریه من که چهار سال پیش ۱۱۵ م پول مهریه دادم چی می شه کل مهریه ۲۰۰سکه بوده

05 خرداد 1401 43

سلام. خیلی سوال شما شفاف نیست. خوب اگر 4سلال پیش 115م بابت مهریه داده اید بااستناد به مدارک دال برپرداخت آن مقدار کسر می‌شود ودیگر ذمه شما نسبت به همان مقدار بری است وبقیه مطالبه می‌شود درضمن قانون110سکه به این معنانیست که نتوان بقیه را درخواست کرد بلکه منظور اینه که تا110تااصل بر تمکن مرد می‌گذارندوامکان جلب وی می باشد مگر او اعسار دهد وثابت کند مازاد بر110تارا اصل بر عدم تمکن است واینجا ن هست که باید ثابت کند مردش اموال دارد

شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی