تقسیم ارث

سلام ببخشید وراث یک نوه پسری و ۵ فرزند دختر می باشد تقسیم ارث چگونه خواهد بود؟

07 خرداد 1399 50

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی