فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

اگه زمینی ک قبلا فروخته شده ب شخصی و پولش پرداخت بشه امکامش هست ک قولنامه اش باطل شود ک پرداخت نشده

06 خرداد 1401 14

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی