شکایت از کارفرما

سلام اگر کارفرمایی حقوق کارمند را طبق عرف هرسال افزایش ندهد و به همان مقدار سال پیش پرداخت کند ایا می توان از او شکایت کرد؟و ایا این حق را دارد؟

07 خرداد 1399 88

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی