مفقود شدن قولنامه

سلام من قولنامه را گم کردم و فروشنده هم فوت کرده است چه باید کرد ؟اما استشهادیه و شاهد دارم.

07 خرداد 1399 265

سلام
اگر مورد معامله عمارت باشد و شما متصرف هستید و ملک دارای سند باشد می توانید دادخواست اثبات وقوع بیع را به استناد تصرف و اسشهادیه افرادی که اطلاع کامل از خرید دارند به طرفین وراث به دادگاه بدهید و دادگاه بعد از رسیدگی و احراز اثبات وقوع بیع الزام به سند خواهد داد

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی