باطل سدن عقد

سلام اگر ازدواج کنم ولی با شوهرم رابطه جنسی برقرار نکنم عقدم باطل میشود ؟

07 خرداد 1399 78
شما میتوانید مهریه خود را به صورت آنلاین محاسبه کنید

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی