جلب ثالث

سلام شکایت خلع ید بابت شش دانگ ملکی مطرح کرده بودم که بعد از شکایت متوجه شدم ملک متصرف دیگری هم دارد به همین علت در جلسه اول رسیدگی تقاضای جلب ثالث کردم که در نهایت حکم دادگاه بدوی به نفع اینجانب صادر شده است . ولیکن الان نفر سومی هم پیدا شده است که متصرف یک دانگ دیگر زمین است الان من چه کار می توانم انجام دهم ؟؟؟ آیا برای دادگاه تجدید نظر می توانم دوباره تقاضای جلب ثالث کنم ؟!! ممنون

09 خرداد 1399 54

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی