حقوق موکل نسبت به وکیل

سلام طبق قراردادی که بین موکل با وکیل نوشته شده است اگر موکل بخواهد وکیل را عزل کند باید کل حق الوکاله را پرداخت کند و این در حالیست که وکیل به تعهدات خود در قرارداد عمل نمی کند و با مذاکره هم مشکل حل نشده است سیوالم از خدمتتون این است که اگر وکیل به تعهدات خود در قرارداد عمل نکند چه راهکاری برای موکل وجود دارد ؟!! ممنون

09 خرداد 1399 109

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی