تقسيم مال مشاع در اداره ثبت

سلام یک ملک مسکونی موقعیت اداری که دارای جواز تجاری اداری است و قبلا هم داروخانه بوده الان ۲ دنگ از آن که حدود ۳۸ متر از ۱۱۴ متر میباشد برای من است و مالک ۴ دنگ مابقی نه قصد فروش نه خرید دو دنگ و نه اجاره ملک را دارد بنده چگونه میتوانم سهم خود را جدا کرده و نسبت به اجاره یا فروش آن اقدام نمایم

13 خرداد 1401 26

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی