مستمری

سلام؛ من یک زن مطلقه هستم و پدر و مادرم فوت کردند و آنها مستمری بگیر برادر شهیدم از بنیادشهید بودند. آیا مستمری آنها به من که مطلقه هستم و حضانت دخترم را به عهده دارم میرسد؟

10 خرداد 1399 176

با سلام؛ بله مستمری آنها تا زمانی که ازدواج مجدد نکرده اید بطور کامل به شما تعلق می گیرد. در صورت لزوم برای پیگیری موضوع از دادستان محل و یا سازمان های مردم نهاد فعال در استان از جمله سازمان بهزیستی کمک بگیرید.

دریافت خدمات حقوقی به صورت شبانه روزی